REBUS

Het regenbooghuis REBUS is een laagdrempelig informatiepunt en aanspreekpunt voor seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de provincie WestVlaanderen.

Door het verspreiden van informatie en het voeren van sensibiliseringscampagnes willen we de zichtbaarheid van holebi’s en transgenders verhogen, komen tot een positieve beeldvorming over seksuele diversiteit en aanvaarding door iedereen.

Naast activiteiten en acties bieden wij ondersteuning aan alle holebi- en transgenderverenigingen binnen de provincie en door bruggen te bouwen met diverse lokale partners wensen wij een stevig netwerk uit te bouwen.
Wij gaan ervoor!

REBUS kiest ervoor om te werken in een open sfeer. Daarbij is iedereen even belangrijk, ook onze vrijwilligers! Elke vrijwilliger brengt zijn/haar talenten mee, wat zorgt voor een grote verscheidenheid.

REBUS dat is een open groep mensen met drive en een wakkere blik, een groep waar jij welkom bent!

ONS STEUNEN?

Wil je onze werking steunen maar heb je geen tijd om zelf aan de slag te gaan? Dan kan je steeds een gift  doen om onze werking te versterken.
Giften zijn welkom op BE18738018715665.

Graag met vermelding van “Steun Rebus vzw”. Indien je liever anoniem blijft, dan vermeld je dat erbij.

Donateurs zijn onmisbaar voor het werk van Rebus. En daarmee voor holebi’s en trangenders. Word donateur en stort per maand of per jaar euro 10,- , euro 25,-, euro 50,- (meer mag ook, graag zelfs) op het rekeningnummer BE18738018715665  met als vermelding ‘donatie Rebus’ en mail uw gegevens naar info@rebuswvl.be. Wij bezorgen u dan onze maandelijkse nieuwsbrief. Ontvangt u de nieuwsbrief liever niet, dan hoeft u uw gegevens niet te sturen.

Misschien denk je er wel aan om bij jouw overlijden iets na te laten voor het goede doel. Weet dat dit ook kan aan Rebus West-Vlaams Regenbooghuis vzw.

Een mooi meegenomen fiscale constructie is die van het duo-legaat, dat helemaal legaal is en zelfs de overige erfgenamen kan bevoordelen. Deze formule is vooral bestemd voor personen zonder kinderen: voor hen is het des te belangrijker een testament op te stellen. Bij een duolegaat splitst u één legaat in twee. De ene helft van uw vermogen is voor uw erfgenamen (neven en nichten bijvoorbeeld), en de andere helft is voor onze vzw. Wij betalen hierbij niet alleen onze eigen successierechten maar ook deze van de erfgenamen. Zo houden uw erfgenamen meer over (in het geval van neven en nichten is dit in ons voorbeeld 50% terwijl dit anders maar 35% is).

Als u vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Uw eigen notaris is trouwens goed op de hoogte van het ‘duo-legaat´. Meer info op www.giften-legaten.be.